Terug

MUDIA “Kunst Anders Beleven” – Redu

Gelegen in het dorp van het boek, wil Mudia een centrum van interpretatie zijn, over de kunst stromen vanaf de middeleeuwen tot onze tijd.  We hebben meubels voor interactieve kiosken gemaakt die uit schermen met speciale effecten bestaande, die op verschillende onderwerpen betrekking hebben.  Sommige vitrines onderstrepen het parcours, waaronder een indrukwekkende vitrine die aan een superrealistisch model van Marylin Monroe gewijd.