Politique de confidentialité

DATA MANAGER EN EIGENAAR

Type verzamelde gegevens

De eigenaar geeft geen lijst van de soorten verzamelde persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen vrij worden verstrekt door de gebruiker, of automatisch verzameld bij gebruik van deze applicatie. De gebruiker van cookies of andere traceerbaarheidstools via deze applicatie, of door de eigenaars van diensten aangeboden door derden, gebruikt door deze applicatie wordt gebruikt, tenzij anders vermeld, om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden, uitsluitend met het doel de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren.

Deze applicatie kan mogelijk zijn diensten niet leveren als bepaalde persoonlijke gegevens niet worden verstrekt. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens die via deze Applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigt de toestemming van derden te hebben verkregen met het doel deze Gegevens aan de Eigenaar te verzenden.

Wijze en plaats van gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens op de juiste manier en nemen alle beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen. De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers of IT-hulpmiddelen en volgens de procedures en methoden van organisatie die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden. Toegang, in aanvulling op die gereserveerd voor de gegevensverwerkingsmanager, kan in bepaalde gevallen worden verleend aan bepaalde categorieën personen die verantwoordelijk zijn voor de siteactiviteiten.

Voor alle andere informatie, stuur een e-mail naar info@concepto.be