Algemene voorwaarden

> Algemene voorwaarden >

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - www.concepto.be

 

Concepto-Style bvba - Sint Pietersplein 27-28 - 1040 BRUSSEL (B)

 

Bedrijfsnummer BE 0891 403 670

 

e-mail: info@concepto.be

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod tussen Concepto-Style bvba en de koper.

 

Het afleveradres, door de koper opgegeven, moet zich in Europa bevinden.  Wij verzenden niet buiten dit gebied tenzij speciale overeenkomst.

 

Om een bestelling te plaatsen, moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

 

Door onze website te gebruiken en een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en alle rechten en plichten zoals deze op onze site worden weergegeven.

 

Aanbiedingen en geboorte van het contract

 

Als een aanbieding gedurende een beperkte tijd geldig is of onderworpen aan voorwaarden is, dit wordt altijd uitdrukkelijk vermeld in de aanbieding.

 

Ons aanbod bevat de volledige en nauwkeurige beschrijving van product(en) en bestelmethode.  De beschrijving is genoeg gedetailleerd om u in staat te stellen de aanbieding correct te evalueren.  De foto's en illustraties bij de producten op onze site hebben geen contractuele waarde.

 

Kleine verschillen kunnen optreden tussen het goed dat op de site wordt gepresenteerd en dat van de koper (tint verschil, patroon, locatie van de houtknopen, toon of kleur).

 

Uw bestelling is compleet zodra wij uw bestelling per e-mail hebben bevestigd en zodra wij de goedkeuring van uw transactie, de uitgever van uw creditcard of betaalpas hebben ontvangen.  Wij accepteren VISA, Matser Card, Bancontact en Paypal.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen van levering en/of niet-levering van uw bestelling als deze vertragingen het gevolg zijn van de weigering van uw getaling door de uitgever van uw kaart.  Er worden geen bestelling geaccepteerd of verwerkt zonder geldige betaling op naam van de kaarthouder.

 

Om een product te kopen, volgt u het toe aan je winkelmandje; vervolgens, vult u het formulier in met uw persoonlijke gegevens en uw factuurgegevens om uw login te verkrijgen en kiest u, vervolgens, uw leveringsmethode.

 

In de laatste stap van de bestelprocedure, ziet u een overzichtspagina waar u wordt gevraagd om onze Algemene Voorwaarden te accepteren en uw betaling te bevestigen.

 

Herroepingsrecht

 

Voor elke aankoop van goederen of dienst, hebt u een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van aflevering om het contract op te zeggen.  Gedurende deze tijd, kunt u uw bestelling zonder kosten en zonder opgave van redenen retourneren (alle retourkosten zijn uw verantwoordelijkheid).  Binnen 14 dagen na het retour van uw bestelling, betalen wij u de volledige aankoopprijs terug.

 

Retourkosten zijn daarom uw verantwoordelijkheid ofwel gerund door uw eigen zorgen, of door uw eigen vervoerder.  Vervoer kan door onze eigen worden gedaan, in dit geval, sturen we u een schatting van de transportkosten, we brengen de kosten van verzending van het terugbetalingsbedrag van uw bestelling in mindering.

 

Geen retour wordt geaccepteerd:

- als de geretourneerde artikelen zijn zichtbaar gebruikt of beschadigd door de klant en dergelijk gebruik of schade maakt de artikelen ongeschikt voor verkoop.

- als de originele verpakking van het product niet intact is.

 

Na ontvangst van het product, zal Concepto-Style bvba de conformiteit van het pakket, de verpakking, de operationele status van het product controleren.  Niet-naleving, de terugkeer van de goederen zal door Concepto-Syle bvba geweigerd worden.

 

Een schadevergoeding kan door Concepto-Style bvba gevraagd worden als blijt dat de koper het product heeft gebruikt verder gaat dan wat nodig is bij de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

 

Om uw herroepingsperiode op een snelle manier uit te voeren, kunt u het onderstaande formulier invullen en het per e-mail terug te verzenden (info@concepto.be).

 

In geval van opzegging van uw bestelling, vragen wij u om het onderstaand fomulier in te vullen:

 

  • We sturen hierbij onze opzegging van het contract voor de aankoop van het volgend artikel:
  • Besteld op en ontvangst op
  • Naam van de klant
  • Adres van de klant
  • Postcode
  • Datum
  • Handtekening

 

Tarief / Prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de voorgestelde prijzen in geen geval verhoogd, behalve als prijswijzigingen als gevolg van het btw-tariel wijzigen.

 

Onze prijzen zijn inclusief alle belastigen en diensten, evenals verzendkosten (voor bestellingen onder 650,00 €/incl. btw evenals voor een afstand meer dan 500km van Brussel, zijn er vervoerkosten te betalen).  Echter, kunnen we besluiten om de verzendkosten in rekening te brengen.  In dit geval, zullen we u op de hoogte brengen vóór de orderbevestiging.

 

Betaling

 

De betaling is beperkt tot de betaaldmethoden die op onze website aangeboden worden.

 

Om veilige online-betalingen en persoonlijke gegevens te garanderen, zijn de transactiegegevens gecodeerd.

 

U herkent  een veilige verbinding met het "slot" in de statusbalk van uw browser.

 

Garantie en aansprakelijkheidsvoorwaarden

 

We garenderen dat onze producten voldoen aan uw bestelling en aan uw verwachtingen en rekening houden met de productspecificateies.  We garenderen ook dat onze producten voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.

 

Wat betreft de productgaratie, is de wettelijke garantieperiode 2 jaar.

 

Elke geschil moet op onze maatschappelijke zetel verzenden worden per aangetekend schrijven.

 

Bovendien zijn wij, in het geval van houtmaterialen, niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid of ontwikkeling van larven, wormen, knaagdierinsecten, schimmels en andere destructieve oorzaken en geloglen, evenals overbelasting van legborden en/of glasresten.

 

De foto's en illustraties bij de producten op de website hebben geen contractuele waarde en kunnen daarom de verantwoordelijkheid van Concepto-Style bvba niet dragen.

 

Het besteld product omvat niet noodzakelijk alle elementen die verschijnen op foto's die op de website zijn gepubliceerd.

 

Wij wijzen ook elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van goederen buiten of in vochtige ruimtes of blootgesteld aan warm weer of in geval van onjuiste installatie, slecht onderhoud.

 

We zijn niet aansprakelijk als we hebben vllgens de plannen of instructies van de koper gefabriceerd.

 

Levering

 

Leveringen vinden plaats op het afleveradres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

 

De levertijd is afhankelijk van het besteld artikel, het kan variëren vann 2 tot 8 weken vanaf de bestellingsdatum, bovendien, wordt de levertijd op uw orderbevestiging bepaald.

 

Leveringen worden door onze eigen zorgen, per poste of door een prive vervoerder gedaan.

 

Leveringenn zullen op werkdagen tussen 9u en 17u gebeuren.

 

Concepto-Style bvba selecteert en communiceert met de klant het meest efficiënte vervoer volgens het land en het gekozen meubilair.

 

Bij aflevering, moet de koper een overeenstemmingonderzoek van het pakket / product uitvoeren en dat in aanwezigheid van de persoon die de levering doet.  Het is dan dat de koper zijn mogelijke klachten moet doen gelden.

 

Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we u op de hoogte brengen vóór de bepaalde leveringsdatum die op uw bestelformulier staat vermeld.

 

Als we u niet tijdig informeren, hebt u het recht om uw bestelling kostellos te annuleren.  In dit geval, betalen we u binnen 15 dagen na annulering terug.

 

Het verzenden van uw bestelling valt altijd onder onze verantwoordelijkheid (beschadigd pakket, verlies,...).

 

De retourzending van goederen die u binnen 14 dagen na de aankoop aan ons retourneert omdat u ze niet wenst te bewaren, zijn altijd voor uw rekening en op eigen risico.

 

In het geval van door ons geleverde goederen die beschadigd zijn tijdens het transport, die niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon staan of die niet overeenkomen met de artikelen die u ons hebt besteld, moet u ons de volgende informatie melden: zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen moet u de artikelen binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren.

 

Als u vragen heeft om dit formulier in te vullen, kut u contact met een van onze medewerkers per e-mail of per telefoon.

 

We zijn op enkele manier niet verantwoordelijk voor gevalschade met betrekking tot te late levering of gebrek aan levering door de verloerder.  Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van artikelen waarvan is aangetoond dat ze niet door de klant ontvangen worden.

 

Onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen in onze werkplaats en/of magazijnen van onze onderaannemers, zoals in het bijzonder: overmacht, bedrijfsmoeilijkheden, straking, problemen bij de aanvoer van grondstoffen, vertraging van transport, enz., ontheffen ons van elke verplichting met betrekking to de levertijd.

 

De inachtneming van onze leveringstermijnen is afhankelijk van de nakoming van de verplichtingen, in het bijzonder van de betaling voor zover het de koper betreft.

 

We behouden ons het rect voor om gedeeltelijke leveringen uite te voeren als en wanner onze beschikbaarheid.

 

Intellectuele eigendom

 

De koper herkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verstrekte informatie, tot mededelingen of verklaringen met betrekkin to het(de) product(en) en/of de website, toebehoren aan Concepto-Style bvba, haar onderaannemers of andere rechthebbenden.

 

Het is de koper verboden om de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken en / of te wijzigen, zoals herdrukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concepto-Style bvba, zijn onderaannemers of anderen rechthebbenden.

 

Klachtenprocedure

 

In geval van klachten, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail (info@concepto.be) of per telefoon.  We doen er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

 

Belgisch recht is uitsluiten van toepassing.  Alle geschillen die verband houden of ontstaan, vallen onder de exclisieve juridictie van Belgische rechtbanken en tribunalen.


Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie