IN HET OOG, IN HET HART || ENTRE REGARDS ET PASSIONS